"Voor een geslaagde opleiding!"
Rijschool Manders
Een praktijkles duurt 60 minuten. In overleg kunnen we ook 90 of zelfs 120 minuten lessen, afhankelijk van de vordering die je maakt en in welk stadium van de opleiding je zit.

Voorafgaand aan de opleiding krijg je een intake les. Er wordt wederzijds kennis gemaakt, je persoonsgegevens worden op de lesmaterialen ingevuld en we gaan een eerste kennismaking met het lesvoertuig maken. Deze intake is in principe je eerste rijles. Dit alles zal 90 minuten in beslag nemen en wordt individueel gegeven.

Tijdens de daarna volgende rijlessen zul je stapsgewijs, door middel van een opleidingstraject, de verschillende fasen van het autorijden aangeleerd krijgen. De vorderingen worden bijgehouden op een leskaart en op je afspraken kaart kun je aan je ouders laten zien hoe je vordert. Ook is het mogelijk om na een aantal rijlessen 1 ouder of verzorger een keer achterin de auto mee te nemen, zodat ze kunnen zien wat je al allemaal hebt geleerd. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met jou en we zullen samen bekijken of jij dat prettig vindt.

Na ongeveer 3 kwart van je rijopleiding kun je, als je daarvoor kiest, een tussentijdse toets bij het cbr aanvragen.

Je maakt dan kennis met de gang van zaken tijdens een officieel examen. Het zal je onzekerheden omtrent een examen wegnemen. Een bijkomend voordeel is dat, als je tijdens de T.T.T je de bijzondere verrichtingen goed uitvoerd, daarvoor een vrijstelling kan krijgen tijdens je 1e examen. Uit onderzoek is gebleken dat je na het volgen van een T.T.T. 20% meer slagingskans hebt tijdens je 1e rijexamen. Het rijexamen kan worden aangevraagd na gezamenlijk overleg. Je zal via je DigiD code de rijschool moeten machtigen om de aanvraag voor je in te dienen. Voor meer informatie, zie mijn.cbr.nl.